Měření ORP, H2 a pH

Pracuji na tom, času na web mnoho nezbývá…

______________________________________________________________________________

Co je to ORP?

ORP, tzv. oxidačně redukční potenciál, je hodnota, která charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině.

Kladné hodnoty ORP charakterizují oxidační kapalinu, záporné naopak redukční kapalinu. Vysoké záporné hodnoty ORP tedy fungují jako silný antioxidant.

Co je to oxidace a jak funguje?

Oxidace je proces, při kterém dochází k výměně elektronů mezi dvěma atomy. Atom, který při tomto procesu ztratí elektron je zoxidovaný.“ Atom, který elektron naopak získá, je „zredukovaný„.

Proces oxidace můžeme pozorovat v různých rychlostech. Od pomalého rezivění železa až po rychlé hoření.

Chemické látky jako chlor, brom, ozon mají skvělou schopnost oxidovat, tedy „ukrást“ elektrony z jiné látky. To z nich dělá dobré dezinfekce vody, protože díky změně chemického složení mikroorganismy ve vodě umírají. Z celého procesu zbudou jen relativně neškodné chemikálie jako vedlejší produkt.

Během oxidace oxidační činidla ztrácejí schopnost dále oxidovat. Následně se mohou kombinovat s jinými látkami ve vodě nebo se jejich elektrický náboj jednoduše vyčerpá.

Co znamená slovo „potenciál“ v ORP?

Když používáme termín potenciál v popisu ORP, mluvíme o elektrickém potenciálu a napětí, které se vytvoří ve vodě za přítomnosti oxidačního a redukčního činidla. Toto napětí nám sdělí důležité údaje o schopnosti oxidačního činidla ve vodě. V prvé řadě nás zajímá, za jak dlouho se elektrický náboj vyčerpá.

Co oxidace a redukce znamenají pro naše zdraví?

Hodnota ORP se u různých druhů potravin a nápojů velmi liší. Naše těla by neměla být zbytečně zatěžována vnitřní oxidaci, a proto je důležité se neustále stravovat tak, abychom přijímali co nejvíce redukčních látek s co nejvyšším záporným ORP. To ovšem není jednoduché.

Kangen voda nám v tomto velmi pomůže.

Jednoduché příklady pro srovnání:

  • Voda z kohoutku v neupraveném stavu (+350 až +420 mV).
  • Balená voda (+350 až +500 mV).
  • Balená slazená, sycená voda, energydrinky (+450 až +550 mV).
  • Balené pomerančové džusy (+250 mV a více).
  • Čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva (-100 mV).
  • Kangen voda pro zdravý život (-650 až – 900 mV).

Kontakt

 

Filtry Tomík - Tomáš Brzobohatý
Myslivecká 42 (zde není prodejna)
620 00 Brno
IČO: 74165453
DIČ: CZ7504073995
Registrován v ŽR

Tel.: +420 776 334 582 - stačí prozvonit
Email: brzobohaty@filtrytomik.cz

 

Kontaktní formulář všeobecný